Αρχικη

ΙΔΡΥΣΗ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Το έτος 2014 ιδρύεται με τη συγχώνευση  των αθλητικών σωματείων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με τα αθλητικά σωματεία της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου και Κεντρικού Τομέα Αθηνών   η Αθλητική Ένωση με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΓΑΣ ΑΘΗΝΑΣ» με έδρα τον Δήμο Κηφισιάς επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 192 (Ζηρίνειο Δημοτικό στάδιο).

Ο Σκοπός της δημιουργίας της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η  καλλιέργεια, η ανάπτυξη, η οργάνωση, η εποπτεία, η προσέλκυση της νεολαίας στον κλασσικό αθλητισμό και γενικότερα η κοινωνική και πολιτιστική διαπαιδαγώγηση  τους με το ευ αγωνίζεσθαι.

Η ΕΑΣ συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς, με το ΣΕΓΑΣ, το αρμόδιο σε θέματα Αθλητισμού Υπουργείο, τη Γ.Γ.Α., το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, τους Φορείς της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ καθώς και με τον ΣΕΓΑΣ.

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΘΗΝΑΣ έχει  ως θυρεό τη Νίκη του Παιωνίου (όπως ο ΣΕΓΑΣ)  με ην επωνυμία της  .