9/11/2020 ΝΕΑ….. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 7/11/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 30/11/2020